Pedagóguselbocsátás, kisiskolák bezárása, felújítási és tankönyvvásárlási gondok – Kezdődik az iskola! 2008. augusztus 29. (péntek) 11:11A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elnöki tárgyalójában tartott sajtótájékoztatót dr. Ódor Ferenc a megyei közgyűlés elnöke és Koncz Ferenc a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei közgyűlés alelnöke, Pedagóguselbocsátás, kisiskolák bezárása, felújítási és tankönyvvásárlási gondok –kezdődik az iskola címmel.A megyei közgyűlés elnöke tájékoztatójában elmondta: Egy biztos: állandó változás jellemzi a közoktatást. A rendszerváltás idején örömmel éltek az iskolaalapítás, építés, felújítás lehetőségével mindazok, akiknek a jogszabályok erre lehetőséget adtak. A fenntartók igyekeztek a szolgáltatást minél közelebb vinni oda, ahol igény mutatkozott. Az óvoda, az iskola közösségteremtő és fenntartó erő, minél kisebb a település, annál nagyobb ennek a jelentősége a helyi társadalom életében. Megyénk aprófalvas településszerkezetéből adódóan számos kistelepülést érint az intézményfenntartás gondja, a minőségi ellátás megoldása. A korábbi körzetesítési politika örökségét felszámolva önálló nevelési-oktatási intézmények sokasága jelent meg, melyek közül többségük bizonyítottan jól ellátta a közoktatási feladatokat, sőt azon túl sokat tett a település kulturális és közösségi életéért. Most szépen felújított iskolaépületek állnak üresen, az 1-4 évfolyamos kisiskolák önálló léte megszűnt, a fenntartók kényszertársulásokat hoznak létre, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak és megkapják a nélkülözhetetlen normatív forrásokat. Az intézményfenntartó társulások szinte évenként változnak, kiválnak tagok, újak csatlakoznak, sokszor csak papírforma szerint. Az intézmények ennek megfelelően kötelesek átalakítani tanügyi dokumentumaikat, a működésüket meghatározó pedagógiai, minőségirányítási programjukat és szabályzataikat. Rengeteg adminisztratív feladat, a tartalmi megújulás, a módszertani alapokon nyugvó hatékony nevelő-oktató munka helyett. 2007-ben 13 nevelési-oktatási intézmény szűnt meg a megyében és több mint 70 intézményi átszervezésre került sor, ez a gyakorlatban ennél lényegesen több intézményt érintett, hiszen egy-egy intézményfenntartó társulás létrejötte 3-10 vagy annál több intézmény, tagintézmény működését is meghatározza. Az egy településen lévő nevelési-oktatási intézmények integrációjával kezdődött a folyamat: óvoda-iskola összevonása, majd később ÁMK létrehozása, ezt követően egymáshoz földrajzilag közel eső települések jogilag önálló intézményeinek működtetése társulási formában. 2008-ban az átszervezésekre vonatkozó kérelmek száma nem érte el a 30-at, 16 intézmény önállósága szűnt meg, vált tagintézménnyé. 1 iskola bezárt, Balajton.
Dr. Ódor Ferenc az iskola-felújítási pályázatokkal kapcsolatban elmondta: Közel 8 milliárd forintot ítéltek meg az ÉMOP keretében iskola-felújításokra. Ez 33 nyertes pályázót jelent az észak-magyarországi régióban. A megyei önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények közül egy sem nyert a beadott 3-ból. Pedig kettő megyei beiskolázású, nagy múltú, nagy létszámú, a térség szempontjából is döntő fontosságú oktatási feladatot ellátó intézmény, míg a harmadik szintén megyei beiskolázású, és sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket oktató intézmény. (K.barcika -Surányi, Encs -Váci, Kurittyán) Ezen három iskola esetében 720 millió forintot kívántunk pályázat útján elnyerni. Hozzátette: a legnagyobb hiányosság az épületek, kötelező helyiségek kialakításánál, korszerűsítésével kapcsolatban jelentkezik. Pl. aula, orvosi szoba, egyéb helyiségek. Bár számos pályázat nyújtott lehetőséget korszerűsítésre, pl. akadálymentesítés, energiatakarékossággal kapcsolatos korszerűsítés, éppen a leghátrányosabb helyzetű települések, kisiskolák nem tudtak ezzel élni. A fenntartói önrész, a pályázatok utófinanszírozása nehézségeket okozott a külső források bevonása során is. A rendelet-módosításra nem került sor, közben számos új, korszerű technikai eszköz készült, de nem kerülhetett be az oktatási gyakorlatba forráshiány miatt. Pályázati lehetőségek: 21. sz. iskolája, Szemünk fénye program, akadálymentesítés, interaktív tábla stb. a profi pályázatíró cégek finanszírozása, sokszor nem az kapja a támogatást, akinek leginkább szüksége lenne rá, hanem akinek jó pályázatot írnak...a célcsoportokhoz nem jut elég támogatás. Normatívák igénylése bonyolult, elektronikus alapú, elszámolás rendje ellentmondásos, késő jelent meg 2007-ben, évente jelentősen változik egyéb források bevonása önrésztől függ és attól, hogy meg tudja-e előlegezni a fenntartó.
A megyei önkormányzat tavaly beadott utólagos akadálymentesítési pályázatokat is, amelyeknél büszkén hirdettük, hogy 5-ből 5 nyert. Most úgy állunk ezekkel a pályázatokkal, hogy 2007. augusztus végén beadott 5 pályázat eredményéről 2008. május közepén értesítettek, és aláírt támogatási szerződéssel jelenleg sem rendelkezünk- nem a mi hibánkból.
A tankönyvellátással kapcsolatban az elnök elmondta: A tankönyvellátás rendszerének problémái, a tankönyvárak, a családokat érintő tanévkezdési nehézségek ismeretesek számunkra. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint fenntartó 24 nevelési-oktatási intézményben ellátja a fenntartói kötelezettségeket a tankönyvtámogatás terén is. A megye közoktatási intézményeire kiterjedően azonban nincs módja a tankönyvárak kompenzálásra. Ingyenes tankönyvre (a jogosult tanulók után) 10. 000 Ft/fő, általános hozzájárulás a tankönyvellátáshoz: 1. 000 Ft/fő. Hozzátette: a megyei önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez csatlakozva nyújt szociális alapon támogatást a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók számára. Ennek havi összegét megdupláztuk, így a támogatás pályázónként 2. 000 Ft. A támogatottak száma: 4. 998 fő.
Vissza