Munkájuk elismeréseként tizenkilencen vették át a megye kitüntetéseit2021. június 30. (szerda) 17:41A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-ei ülésén átadták az Erdélyi Magyar Örökség, a Szent Erzsébet, a Kossuth Zsuzsanna, a megye Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért díjait, valamint a közgyűlés elnöki elismerését.

A koronavírus-járvány megfékezésének érdekében hozott védelmi intézkedések nem tették lehetővé, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtartsa rendszeres üléseit. Továbbá a fennálló veszélyhelyzetben a megyei közgyűlés elnöke egy személyben gyakorolta a közgyűlés feladat- és hatáskörét. Azonban a járványhelyzet javulása következtében június 15-étől a közgyűlés újra ülésezhet. Ezért, a megyei kitüntetéseket – melynek odaítéléséről a közgyűlés dönt – június 24-én adták át.

2223_1.jpg

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja olyan magyar, illetve külföldi állampolgárságú, kivételes tehetségű művészek, közéleti személyiségek részére adományozható, akiknek a munkásságában hangsúlyozottan jelenik meg a magyar nemzet iránti elkötelezettség, a magyar kultúra hagyományainak megőrzése, ápolása és a jövő nemzedéknek való átadása. Az Erdélyi Magyar Örökség Díj egy elismerő oklevél és a megyét reprezentáló ajándék. E kitüntetésből évenként legfeljebb öt adományozható, melyek átadására a megyei közgyűlés Wass Albert január 8-ai születésnapjához legközelebbi időpontban megtartott rendezvényén, ünnepélyes keretek között kerül sor. Idén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Erdélyi Magyar Örökség Díjat a Kiss Kata Zenekar és Székely András kapták.

Kiss Kata Zenekar 2009-ben alakult. Egészen egyedi módon ötvözik a könnyűzene és a népies műfaj motívumait, tiszteletben tartva a népzene tisztaságát, őszinteségét és eredetiségét. Zenei alkotói tevékenységük mellett gyakran csatlakoznak karitatív kezdeményezésekhez is.  Évente 100-150 koncertet adnak határainkon innen és túl. A zenekar továbbá számos nemzetközi díjban is részesült. Egyebek mellett a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány kulturális nagykövetei. Továbbá az olasz köztársasági elnöktől az Európai népek zenén keresztül történő összefogásáért köztársasági érdemérmet kaptak.  Valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Olaszországban képviselhetéke a magyar oktatást és kultúrát – a „Zene Benned Van" innovációs oktatási programjukkal – a XI. Nemzetközi Iskola Fesztiválon. 2014-ben miniszteri kitüntetésben részesültek Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere által. És 2017-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szakmai kuratóriumának döntése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díját vehették át. A zenekar missziójának tekinti a jövő nemzedék „tanítását” és a magyar identitás megerősítését szerte a Kárpát-medencében.

2223_2.jpg

Székely András az 1977/78-as tanévtől nyugdíjazásáig a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és jogelődeinek foglalkoztatásában állt, ahol kezdetben műszaki igazgatóhelyettesi, majd 15 tanéven keresztül igazgatói megbízást látott el. Székely András iskolavezetői munkássága alatt rengeteget tett az elszakított országrészekben élő – elsősorban erdélyi – nemzettársainkkal való kapcsolatok ápolásáért. 1999-ben megszervezték a „Kós Károly iskolaláncot” a közös névadót viselő intézményeknek. 2000-ben a névadó szellemiségét tükröző Nemzetközi Diák Műemlékvédelmi Konferenciát tartottak. E rendezvényeiken egyre gyarapodó számban vettek részt határon túli iskolák. Székely András nyugdíjba vonulása évében – a város építésztársadalma javaslatára – az iskola megkapta a „Kós Károly Díjat”, amelyet az építésügyért felelős miniszter évente adományoz egy intézménynek és egy személynek: ez alkalommal először kapta meg iskola. Igazgató úr munkásságáért megkapta Miskolc Megyei Jogú Város Pedagógiai Díját. Aktív nyugdíjas, a megyei CÖF egyik megbízható alappillére.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja azon természetes személyeknek adományozható, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálták a megye lakosságát. A Szent Erzsébet Díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén Szent Erzsébet alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja” felirat. Idén Barna Zsolt és Dr. Nagy Gergely György részesült e kitüntetésben.

Barna Zsolt a diploma megszerzése után a pszichiátriai osztályon folytatta a munkáját, mint részlegfelelős ápoló. A kiemelkedő munkavégzése eredményeképpen a HEFOP pályázati forrásból létrehozandó Térségi Diagnosztikai Szűrőcentrum kialakításával bízták meg, majd 2003-tól az intézmény beindulásakor osztályvezetői kinevezést kapott melyet a mai napig ellát. Osztályvezetőként feladatai a megye, illetve a térség tüdő-, és egyéb szűrővizsgálatainak megszervezése és koordinálása. 2013-tól a TÁMOP projekt keretén belül megvalósult Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda szűrési referense lett, ahol a miskolci kistérség 40 településének lakossági szűrését, prevencióját és a szűrési struktúra szakmai működtetését kellett felügyelnie. A koronavírus-járvány első hulláma alatt kimagasló munkát végzett, ezért a Semmelweis Tagkórház, mint kiemelt járványkórház ápolási igazgatóhelyettesi feladatainak ellátására és az intézmény járványügyi feladatainak koordinálására kapott megbízást. Az egészségügyi munka iránti elhivatottsága az egész életútját áthatja, ahogyan az egész életen át való tanulás szemléletmódja is. Mindig a fejlődés, és a még szélesebb szakmai tudás megszerzése vezérelte, azért, hogy azt az emberek szolgálatába tudja állítani.

Dr. Nagy Gergely György gyermekéveit Miskolcon töltötte, a középiskolai tanulmányai egy jelentős részét az Egyesült Államokban végezte. Orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen szerzett, majd diplomázás után az I. Belgyógyászati Klinikán kezdte meg munkáját. 2021-ben úgy döntött, orvosi hivatását szülővárosában, Miskolcon folytatja, ekkor helyezkedett el jelenlegi munkahelyén, az I. Belgyógyászati Osztályon. Szerteágazó tudása és tapasztalatai, innovatív, agilis természete, csapatjátékos szelleme sokban segítették, sokszor reformálták az osztály munkáját, ezen időszak alatt kardiológiából is szakvizsgát szerzett. 2016-tól a megüresedő osztályvezetői pozíciót az egész osztályos kollektíva támogatása mellett pályázta meg, és nyerte el. Vezetői tevékenysége eredményeképp a járóbeteg szakellátás jelentős kapacitásbővítésen ment keresztül, valamint küszöbön áll Miskolcon egy komplex, egyetemi szintű, szívsebészeti ellátást is magában foglaló szív- és érrendszeri betegekkel foglalkozó központ létrehozása.  Vezetése mellett az osztály speciális munkacsoportja egy olyan, COVID-19 fertőzött akut kardiológiai betegek ellátásáról szóló eljárásrendet dolgozott ki, mely az ország sok ellátóhelyén mintaként szolgál.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók, mentő ápolók, légi mentők, az emberi élet mentésében, légi mentésben szolgálatot teljesítők, szociális gondozó, illetve szociális területen szolgálatot teljesítő személyek részére adományozható, akik a betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát. A Kossuth Zsuzsanna díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén Kossuth Zsuzsanna alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja” felirat. A kitüntetéssel nettó 50.000 forint pénzjutalom jár. Idén Dócsné Varga Piroska, Fazekas István, Horkai Józsefné, Jánosikné Szabó Tünde, Kaczvinszki Lászlóné, Korbély Györgyi Katalin, Lőrinczi Beatrix, Szűcs István, Timkó Miklósné és Virágh Józsefné kapott Kossuth Zsuzsanna díjat.

Dócsné Varga Piroska az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Intenzív Osztályának főnővére. A szakmájában eltöltött 25 év alatt munkáját mindig pontosság, precizitás, magas szakmai színvonal jellemezte. Az újabb és újabb szakmai kihívásoknak gyorsan és rugalmasan felel meg. Empátiája, hozzáértése, szorgalma, szervezői- és vezetői képessége okán személyét osztályán és másutt is elismerés övezi. Kollégái bármely szakmai problémával fordultak hozzá, mindig számíthattak önzetlen segítségére. A koronavírus-járvány ideje alatt a napi osztályos munkája mellett, gyakorlati oktatóként aktívan részt a vett a „lélegeztetett betegek ellátása” továbbképzési programban. Az oltópontok kialakításában és az oltás szervezésében jelentős szerepet vállal, tagja a mobil oltócsoportnak. Munkabírása, kifogyhatatlan energiája, kedves természete nagyban hozzájárul az osztályon kialakult kellemes munkahelyi légkörhöz.

Fazekas István 26 éve dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál. Kezdetben, mint kivonuló mentőápoló, majd 2009. évtől mentőtisztként áll a betegek szolgálatában. Szívügyének tekinti az oktatást és a magas szintű, mérnöki precizitású helyszíni ellátást. Munkatársaival szemben példamutató, így méltán tisztelik és elismerik. Pontos, megbízható, munkája szakmailag és emberileg is kimagasló. Empátiája és szervezőképessége példaértékű. Ötleteivel, tanácsaival, élettapasztalatával a fiatalabb dolgozók mindennapi életét próbálja könnyíteni. A mindennapi életben a prehospitális sürgősségi ellátásán túl több éve az OVSZ Miskolci Intézményében donor kivizsgálói munkakört is betölt. A szolgálatnál eltöltött évtizedek alatt kollégái megismerhették személyében az igazi nagybetűs „Bajtárs” fogalmát, aki, ha baj van, első a sorban, hogy segítsen.

Horkai Józsefné közel négy évtizede végez őszinte hittel, meggyőződéssel és komoly elhivatottsággal kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkát a betegellátás területén, illetve az ápolásszakma fejlesztése során, ápolásszakmai területen, mellyel jelentősen hozzájárul a megyei kórház működéséhez. Horkai Józsefné a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Ápolási Igazgatóságán ápolási igazgató-helyettesként dolgozik. Egészségügyi szolgálati jogviszonya 1984-től áll fenn az intézménynél. Semmelweis-nap alkalmából mind a szakmai, mind a vezetői munkássága elismeréséül 2006-ban főigazgatói dicséretben részesült. 2009-ben intézeti munkáját elismerve kapott felkérést az ápolási igazgató-helyettesi feladatok ellátására, amelyet azóta is nagy igényességgel végez. Nagy munkabírással rendelkező, pontos, határozott, mindig segítőkész, kiválóan felkészült és lelkiismeretes szakember. Hivatástudata kiemelkedő. Empatikus mind a betegekkel, mind a hozzátartozókkal és a munkatársaival is. Elkötelezett, szorgalmas munkatárs, lojális az intézményhez és elkötelezett az ápolásügy fejlesztése iránt.

2223_3.jpg

Jánosikné Szabó Tünde a megyei kórház Angiológiai osztályán osztályvezető ápolóként látja el feladatait. Mindig szorgalmas és kitartó volt. Betegeit szerette, odaadóan ápolta. Szerényen, csendesen és szeretettel teljesíti a szolgálatot a betegágy mellett, ha kell három műszakos ápolóként, ha kell vezető ápolóként. Emberileg és szakmailag példaértékű egyéniség. Tagja a Magyar Ápolási Egyesületnek és mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársai, a kórház dolgozói és a leendő ápolók megismerjék és részt vegyenek a Magyar Ápolási Egyesület céljainak megvalósításában. Harminc éve dolgozik ápolóként, személyes példájával népszerűsíti a hivatást, és mentor tanárként segíti pályán maradni a felnövekvő ápoló generációt. Ebben a nehéz pandémiás időszakban beteg kollégáit is helyettesíti és szervezi a betegállátást más osztályokon is, míg a saját osztályán is ellátja a főnővéri feladatokat. Mindig lehet rá számítani, hittel, szívvel és nagy szakértelemmel áll mindennap a betegágy mellett.

Kaczvinszki Lászlóné szakmai képesítésének megszerzését követően előbb Sajólád településen, majd 1997. január 1-től a Sajópetri körzetében kezdett dolgozni, mint ápolónő. 2020-ig, azaz nyugdíjba vonulásának napjáig Sajópetriben végezte a betegek ellátását, gyógyítását, sokszor erőn felül és magas színvonalon. Rendszeresen végig látogatta a mozgásukban korlátozott, illetve fekvő betegeket, hogy számukra segítséget nyújtson és gyógyulásukat elősegítse, fájdalmukat enyhítse. Munkáját hivatásának tekintette, célja mindig mások segítése, az elesettek, betegek ápolása gyógyítása volt. Hozzá a nap bármely órájában fordulhattak segítségért az arra rászorulók. Nemcsak munkájában, hanem Sajópetri település közösségi életében is aktívan közreműködött. Állandó kapoccsá vált az idősek, elesettek és az önkormányzat, valamint szociális intézményei között. Szakmai hozzáértése, lelkiismeretessége és elhivatottsága példaértékű.

Korbély Györgyi Katalin 1985-ben kezdte meg ápolói munkáját, mely egyben hivatása is. Kórházi munkásságát egy időre félretéve a szendrőládi idősek otthonában helyezkedett el. Rövid időn belül szíve visszahúzta az egészségügyhöz, ezért 2008-tól ismét a kórház krónikus belgyógyászati osztályának főnővéreként folytatta tovább áldozatos munkáját. Vezetői, szervezői és szakmai munkájával a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben kezelt betegek mindennapjait segíti, biztosítva számukra az emberhez méltó életet. Szolgálatát mindig legjobb tudása szerint végzi. Az ápolás területén végzett magas színvonalú tevékenységével már 35 éve eredményesen szolgálja a betegek ellátását az edelényi kistérségben.

Lőrinczi Beatrix idén szeptemberben lesz három évtizede, hogy őszinte hittel, meggyőződéssel és komoly elhivatottsággal megkezdte kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkáját az aneszteziológia és intenzív terápia területén, mellyel jelentősen hozzájárul a megyei kórház betegellátó tevékenységéhez. Szakmai tudásával, gyakorlatával, munkabírásával, empátiájával példát mutat a közvetlen és közvetett kollegáinak és az ápolásszakma valamennyi munkatársának. Lőrinczi Beatrix a koronavírus-járvány második hullámától segíti az intenzív ellátást igénylő fertőzött betegek gyógyulását. A harmadik  hullámban a 100 ágyas intenzív osztály működésének feltételeit biztosította felelősségteljesen főnővérként. Gondoskodott a szakmaiságról, a betegbiztonságról egy olyan szervezeti egységben, ahol több szakterület átirányított dolgozói ápolták a betegeket egy csapatként. Igazi csapatjátékos, emellett szigorú vezető, de emberséges és következetes.

Szűcs István 20 évesen kezdte pályafutását az Országos Mentőszolgálat szikszói mentőállomásán, mentőápolóként. A mentőszolgálatnál történt átszervezések után 20 éve állomásvezetőként dolgozott. A kivonuló szolgálat mellett a mentőállomás dolgozói érdekében adminisztrációs és szervezési feladatot látott el, melyet a koronavírus járvány időszaka tovább fokozott. Feladatait mindig a legjobb tudása szerint végezte, bajtársai érdekét szem előtt tartva. Sajnos az idei év nagy törést hozott az életében, a hosszú évek alatt olyan mozgásszervi betegségei alakultak ki, amelyek miatt az üzemorvos nem engedi, hogy munkáját tovább végezze, mert nem emelhet, illetve a hosszabb ideig tartó ülés sem javasolt. Ezért 2021. március 1-jétől a munkáltatóval történt megállapodás szerint felmentési idejét tölti. Önkéntes segítőként természetesen még részt vesz a mentőállomás életében, gyakran igénylik is bajtársai a segítségét. Hitvallása: „Mindig is nagyon szerettem a betegekkel foglalkozni, látni a beavatkozásunk sikerét. Talán ez és a bajtársi közösség hiányzik a legjobban. Bár úgy terveztem, hogy nyugdíjba vonulásomig fogok dolgozni, sajnos az élet közbeszólt. De lelkemben és tetteimben mindig mentős maradok.”

Timkó Miklósné 1984-ben kezdett el dolgozni a sátoraljaújhelyi városi kórházban asszisztensként, majd vezetőasszisztensi kinevezést kapott. Vezetése alatt új sterilizáló részleg került kialakításra és átadásra, az általa lefektetett szakmai alapok mindmáig meghatározóak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban. 2013-ban az otthoni szakápolási szolgálat vezetője lett, 2014 januárjától pedig a pszichiátriai gondozóba került és a nappali rehabilitációs ellátásban is dolgozott. A védőoltási program segítése érdekében oltóponton végzett munka után 2021. május 1-től a sebészeti szakrendelőben dolgozik a térség betegeiért, de szükség szerint oltóponton hétvégéken továbbra is segíti a koronavírus elleni védőoltások beadását. Életútja, felelősségvállalása és szilárd értékrendjéből fakadó példamutató hozzáállása alapján kijelenthető, hogy a zempléni betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységével hosszú időn át eredményesen szolgálta a megye lakosságát.

2223_4.jpg

Virágh Józsefné tanulmányai befejezését követően szakmai pályafutását a megyei kórház I. Belgyógyászati osztályán kezdte meg nővérként, melyet a sebészeti szakrendelőben folytatott. Ezt követte a sajókeresztúri háziorvosi rendelő, ahol betegápolóként látta el feladatát a betegellátás frontvonalán, majd a sajóbábonyi Észak-magyarországi Vegyiművek üzemorvosi rendelőjében dolgozott asszisztensként. 2010-től a sajóbábonyi háziorvosi rendelőben dolgozik, házi betegápolóként. A rendelőbe érkező betegeknek, még ebben a mai rendkívüli helyzetben is mindig jut egy jó szó, bíztató mosoly is, amely nagyon fontos, amire a betegek később is emlékeznek.

Az Erdélyi Magyar Örökség, a Szent Erzsébet és a Kossuth Zsuzsanna díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke adta át, a megjelent megyei országgyűlési képviselőkkel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében. A Megye Közbiztonságáért Díj egy egyedi tervezésű, porcelánból készült emlékplakett. Az emlékplakett előlapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj” felirat szerepel. A kitüntetésből naptári évenként kettő adományozható. Idén dr. Gál Károly rendőr alezredes és Holló Péter címzetes rendőr főtörzszászlós munkáját ismerték el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjjal.

2223_5.jpg

Dr. Gál Károly rendőr alezredes 1990-ben kezdte meg hivatásos szolgálati jogviszonyát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományában, nyomozó beosztásban. Rátermettségére tekintettel 1993. december 1-jétől főnyomozó beosztásba került kinevezésre. Szakmai ismereteire tekintettel 1994-től a megyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztály állományában főnyomozó beosztásban látta el szolgálati feladatait. Folyamatosan haladt előre a ranglétrán. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ létrehozásával egyidejűleg 2013-tól osztályvezető beosztásba került kinevezésére. Dr. Gál Károly kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megyében történő jogsértő cselekményekre megfelelő időben, megfelelő létszámú rendőri erő reagáljon. A közterületi szolgálat tevékenységének irányítása érdekében a szolgálati ágak vezetőinek bevonásával folyamatosan követi a jogszabályváltozásokat. A Kapcsolattartási Hely tevékenységét a lehető legszélesebb körben ismertetve javítja a külföldi állampolgárokkal kapcsolatos intézkedések hatékonyságát. Dr. Gál Károly rendőr alezredes jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Tevékenység-irányítási Központ osztályvezetője.

Holló Péter címzetes rendőr főtörzszászlós 1996-ban kezdte hivatásos szolgálati jogviszonyát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományában járőr beosztásban. Rátermettségére tekintettel 1997. április 1-jei hatállyal járőrvezető, 2009. április 1-jétől megbízott, később kinevezett körzeti megbízott. Holló Péter szolgálati feladatait hivatásos állományba történő kinevezése óta kiemelkedő színvonalon látja el. Körzeti megbízotti működési körzetéhez Nagybarca és Bánhorváti községek tartoznak. Rendkívül jó bűnügyi elemzőkészséggel rendelkezik, alacsony az ismertté vált bűncselekmények száma, a közbiztonság kiemelkedően jó Nagybarca és Bánhorváti községek területén. Azon felül, hogy körzeti megbízotti tevékenységét példamutatóan látja el, a közrendvédelmi mutatói átlagon felüliek. Az intézkedései, a szakmai tudása, tapasztalata alapján az elmúlt években a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság legjobbjai között szerepel. Az eddig eltelt szolgálati ideje alatt több alkalommal különböző szintű dicséretben és jutalomban részesült, soron kívüli előléptetésére négy esetben került sor.

A kitüntető díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Mecser Tamás Sándor rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye megbízott rendőrfőkapitánya adták át.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye tűzvédelme és tűzbiztonságának megteremtése érdekében szolgálati feladatait hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzi, vagy beavatkozásával, magatartásával kivívja az állampolgárok elismerését. A kitüntetésből naptári évenként kettő adományozható. Idén Kohuth Tibor és Vargáné Daruka Csilla munkáját ismerték el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjjal.

2223_6.jpg

Kohuth Tibor 2000 óta dolgozik a PAJZS „94” Kft-ben. 2002-2003-ig a 10 hónapos Önkéntes és Létesítményi Tűzoltóság tűzoltó parancsnoka. Kitartó és főként biztató szakmai és emberi munkájának köszönhetően tudott a Létesítményi Tűzoltóság Sajóbábony Gyártelepen, az ott jellemző nagyon nehéz körülmények között magas színvonalú és – a szolgáltatást igénybe vevők által is – elismert szakmai munkát végezni. Tapasztalatával, szakmai hozzáértésével jelentősen hozzájárult az emberélet, környezet, anyagi javak megóvásához, valamint a bekövetkezett rendkívüli események szakszerű elhárításához. Feletteseit tiszteli, munkatársaival, beosztottjaival munkatársi kapcsolatain túl emberi kapcsolata is példaértékű. Áldozatkész tűzoltói munkáját egyben hivatásának is érzi. A tűzvédelem érdekében az elmúlt 20 évben végzett tevékenysége például szolgálhat minden tűzvédelemben dolgozó vezető és szakember részére. 2010-ben Főigazgatói pénzjutalomban, 2015-ben Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettben, és 2020-ban Parancsnoki Díszsisak kitüntetésben részesült.

Vargáné Daruka Csilla kilenc éve a Megyei Tűzoltó Szövetség gazdasági vezetője, megyei szinten koordinálja és végzi a szervezet gazdasági és pénzügyi tevékenységét. Kötődése a tűzvédelemhez 1998-ban kezdődött, amikor is a Megyei Tűzoltó Parancsnokság Gazdasági Osztályán előadóként kezdett el dolgozni, majd 2000-2016-ig a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadójaként és könyvelőjeként tevékenykedett. 2012-ben kapott felkérést a Szövetség gazdaságvezetői tisztségének betöltésére, melyet főállású munkája mellett fogadott el. Tevékenysége az egész megyére kiterjed, hisz a szövetség tagszervezetei közé tartoznak túlnyomó részben a megyében lévő önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok, önkéntes mentőszervezetek, valamint külön tagozatot képeznek e szervezetben a hivatásos tűzoltók is. A szövetségben végzett kimagasló szintű munkájáért 2014-ben Szent Flórián szobor tárgy jutalomban, 2018-ban a Magyar Tűzoltó Szövetség által adományozott Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakett elismerésben részesült. A Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagjaként a szervezet meghatározó tagja, munkáját szabadidejéből, ellenszolgáltatás nélkül mindig felelősségteljesen, becsülettel látta/látja el.

A tavalyi év újabb, eddig még nem látott megpróbáltatás elé állította a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományát. Veszélyhelyzetben a katasztrófavédelmi egységek részéről elsősorban a közreműködő feladatok a jellemzőek, melyek kiegészülnek lakosságvédelmi intézkedésekkel is. A pandémia alatt nyújtott helytállásáért, kiemelkedő hivatástudatáért, és kifogástalan munkavégzéséért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöki Elismerésében részesül Sikur István tűzoltó alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, Főügyeleti osztályának ügyeletvezetője.

Sikur István 1994-ben az Ózdi Hivatalos Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltóként került kinevezésre. Jelentős önképzéssel, állami és szakmai felsőfokú végzettséget szerzett, majd a személyügyi kiemelt főelőadó, gazdasági és szakmai felsőfokú végzettséget szerzett, majd a személyügyi kiemelt főelőadó, gazdasági és ügyviteli osztályvezető és humán szolgálatvezető beosztásokban haladva, a Megyei Igazgatóság Fő- és Műveletirányító Ügyelet ügyeletvezetői beosztásba került kinevezésre. Az általa végzett munka, addigi beosztásaiban és jelenleg is, kimagasló színvonalú. Az összetett és magas szakmai felkészültséget igénylő feladatok végrehajtásában határozott, fegyelmezett és precíz. Több mint huszonöt éves szakmai pályafutása során számtalan alkalommal bizonyította kiemelkedő hivatástudatát, amelynek köszönhetően a tűz- és katasztrófavédelmi szervezetek minden esetben számíthattak rá. Eddigi pályafutása, kifogástalan, munkavégzése, méltán állítható példaként.

A kitüntető díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adták át.

Vissza