Elkészült Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Programja 2021. február 5. (péntek) 08:42A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok feladata, hogy elkészítsék a megyei területi tervdokumentumokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ennek eredményeként elkészítette Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja dokumentumait a stratégiai és az operatív programrészek munkaanyagát.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) alapján a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladata a területfejlesztés, területrendezés. A 2021-27-es tervezési időszak egyik kiemelt feladata, hogy a 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok elkészítsék a megyei területi tervezési alapdokumentumaikat, elsőként a megyei területfejlesztési koncepciót, majd erre épülve a megyei területfejlesztési programot.

A tervek kidolgozását a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szabályozza. Tekintettel arra, hogy a területfejlesztési programok időtávja 2020-ig szól, a 2021-2027-es időszakra új programokat kell készíteni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ennek megfelelően elkészítette  Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programjánaknak (a továbbiakban: program) egyeztetési anyagát, amely stratégiai és operatív programrészekből áll. A területfejlesztési program stratégiai programrésze és operatív programrésze közötti logikai kapcsolat szerint a stratégiai program kijelöli a megyei, fővárosi, kiemelt térségi stratégiai fejlesztési prioritásokat, melyeket az operatív program bont le operatív szintű fejlesztési javaslatokra, beavatkozási területekre, illetve a területi fejlesztési igényekhez hozzárendeli a lehetséges finanszírozási forrásokat.

A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet rendelkezik a területfejlesztési tervek egyeztetési rendjéről. A területfejlesztési program esetében a véleményezésre 45 napot kell biztosítani. A véleményezési eljárás időtartama alatt a programot az önkormányzat a honlapján elérhetővé teszi. Az egyeztetési időszak alatt a vélemények írásban nyújthatóak be, levélben vagy e-mailen keresztül.

 

A dokumentumok az alábbi linkeken elérhetők:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 Stratégiai Programrésze munkaanyag 

és 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 Operatív Programrésze munkaanyag

 

Kérjük, hogy a programhoz tett javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék a megyei önkormányzat tervező munkáját!

Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, 3525 Miskolc, Városház tér 1.

E-mail cím: tfpvelemeny@hivatal.baz.hu

Vissza