Közzétették a megyei önkormányzat kitüntetéseinek felhívásait2021. május 7. (péntek) 13:14Felhívás kitüntetések 2021. évi adományozására:

Felhívás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja 2021. évi adományozására.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja azoknak a megyében élő és tevékenykedő, vagy a megyében született, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő személyeknek adományozható, akik magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki a közösség közigazgatási, közéletével, a hatóságok munkájával, működésével kapcsolatban, illetve a közszolgálat területén kimagasló teljesítményt értek el.  

Felhívás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja 2021. évi adományozására.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja azon személyeknek adományozható, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát.  

Felhívás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja 2021. évi adományozására.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja kitüntetés azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók, mentő ápolók, légi mentők, az emberi élet mentésében, légi mentésben szolgálatot teljesítők, szociális gondozó, illetve szociális területen szolgálatot teljesítő személyek részére adományozható, akik a betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát.  

Felhívás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj 2021. évi adományozására.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj azoknak a megyében tevékenykedő vagy egyéb módon munkásságukkal a megyéhez kötődő civil szervezetek, civil jellegű nonprofit gazdasági társaságok, civil közösségek részére adományozható, amelyek huzamosabb ideje valamilyen módon a megye viszonylatában is kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, így különösen

a)       eredményes, széleskörű együttműködést alakítottak ki más szervezetekkel,

b)      egyedülálló vagy éppen össztársadalmi problémát céloztak meg,

c)       sikeres érdekérvényesítést valósítottak meg,

d)      magas szinten járultak hozzá a helyi közösség jólétéhez, értékeihez, problémái megoldásához.  

Felhívás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja 2021. évi adományozására.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja azoknak a 18. életévüket betöltött, de 30. életévüket el nem ért, a megyében élő és tevékenykedő, vagy a megyében született, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő személyeknek adományozható, akik olyan tevékenységet fejtettek ki az élet bármely területén, hogy munkásságukkal, tevékenységükkel példaként szolgálnak a társadalom egészének, de különös tekintettel a felnövekvő, ifjú nemzedék számára.  

A kitüntetés adományozását 2021. május 14. napjáig kezdeményezhetik a kitüntetés részletes leírásában megjelöltek.

A kitüntetésre javasolt személy szakmai munkájának, tevékenységének bemutatását tartalmazó kezdeményezést az elnok@hivatal.baz.hu címre kérjük megküldeni.

Vissza