Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve módosításának egyeztetési eljárása2019. november 27. (szerda) 13:31Borsod-Abaúj-Zemplén megye hatályos területrendezési terve 2009-ben készült. Az eltelt időszakban megfogalmazott fejlesztési elképzeléseken felül a jogszabályi környezet változása is indokolttá teszi a területrendezési terv módosítását. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 97/2017.(XI.30.) Kgy. határozatával fogadta el a Megyei Területrendezési Terv módosítását biztosító intézkedéseket.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hatályos területrendezési terve 2009-ben készült. Az eltelt időszakban megfogalmazott fejlesztési elképzeléseken felül a jogszabályi környezet változása is indokolttá teszi a területrendezési terv módosítását. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 97/2017.(XI.30.) Kgy. határozatával fogadta el a Megyei Területrendezési Terv módosítását biztosító intézkedéseket.

A Megyei Önkormányzat a terv elkészítésével a VÁTI Városépítési Kft-t bízta meg. A megyei területrendezési terv módosításának egyeztetési dokumentációja a Magyarország és egyes kiemelt térségei területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Trtv.) és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet hatályba lépését követően, ezen jogszabályok előírásaival összhangban elkészült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 12-ei ülésén Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve módosításának munkaanyagát véleményezésre alkalmasnak találta.

Az egyeztetési eljárást a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009.(X.6.) Korm. rendelet előírásai szerinti módon megkezdtük.

Az egyeztetési dokumentáció a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületére feltöltésre került. A felület a https://www.e-epites.hu/ webhelyen, a „Területrendezés” menüpont alatt, az „E-TÉR BÉTA” feliratra kattintva érhető el. A véleményezésre jogosult szervek véleményének az egyeztető felületre való feltöltéséről a véleményező szerv gondoskodik. A rendszer használatához személyes regisztráció szükséges.

Az egyeztetési dokumentációt elérhetik Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának honlapján.

Véleményüket a digitális egyeztető felületre való feltöltéssel 2019. december 25-ig várjuk.

Amennyiben nehézsége adódna az egyeztető felületre való feltöltésnél, úgy véleményét kérjük, hogy 2019. december 25-ig, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Főépítészének (e-mail: foepitesz@hivatal.baz.hu) megküldeni szíveskedjék.

Az egyeztetési dokumentáció részei:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének módosítása - Előkészítő fázis - egyfázisú véleményezési anyag I. kötet

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének módosítása - Javaslattevő fázis - egyfázisú véleményezési anyag II. kötet

1. melléklet: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve - Térségi Szerkezeti Terv

3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete
3/2. melléklet: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete
3/3. melléklet: Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3/4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete
3/5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete
3/6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete
3/7. melléklet: Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete
3/8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete
3/9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete
3/10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3/11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete
3/12. melléklet: Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet
3/13. melléklet: Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet
3/14. melléklet: Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezete
3/15. melléklet: Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezete
3/16. melléklet: Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő készítésének övezete
3/17. melléklet: Zártkerti övezet
3/18. melléklet: Lakótelepi övezet

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének módosítása - Környezeti vizsgálat - véleménykérelem

Vissza