Szemere Bertalan születésnapjára2018. augusztus 27. (hétfő) 12:14Szemere Bertalan 1812 augusztus 27-én született a Borsod vármegyéhez tartozó Vatta községben, tanulmányait is részben a megyében végezte, dolgozott Borsod vármegye tisztviselőjeként, a reformer országgyűlési ifjúság jeles alakja, az első felelős magyar kormány belügyminisztere, az első népképviseleti országgyűlési választás után Borsod (Miskolc) követe, a függetlenség kikiáltása után miniszterelnök. Az emigráció egyik jelentős személyisége. Halálát követően Miskolcon helyezték örök nyugalomra.

 

Szemere Bertalan 1841-től 1847-ig Borsod vármegye egyik főszolgabírója, majd másodalispánja, végül alispánja volt és Palóczy László mellett a megye országgyűlési képviselőjeként Pozsonyban, az 1843-44-es és az 1847-48-as reformországgyűlésen az ellenzék egyik jelentős vezérévé vált. Az utóbbin az Országgyűlés jegyzőjévé is választották.

1897_0_680.jpg

Az 1848-as választáson Miskolc mezőváros országgyűlési képviselőjévé választották. Az alakuló Batthyány-kormányban belügyminiszter lett, s így az ő feladatai közé tartozott az új országgyűlés előkészítése is; őt magát három választókerületben is megválasztották, de a miskolci mandátumot fogadta el. Minisztersége alatt indult a kormány hivatalos lapja, a Közlöny. Az Országos Honvédelmi Bizottmányban az igazságügyért felelős pozíciót töltötte be. 1848 decemberében Felső-Magyarország kormánybiztosává nevezték ki, így Miskolcon részt vett a Franz von Schlik tábornok elől visszavonult felső-tiszai hadtest újjászervezésében. 1849. május 2-ától miniszterelnök és belügyminiszter Kossuth Lajos kormányzó mellett, egészen a kormány lemondásáig. Törökországon keresztül Párizsba emigrált, távollétében halálra ítélték. Az emigrációból egyedi kegyelemmel, súlyos betegen tért haza 1865-ben. Pesten, 1869-ben bekövetkezett halálát követően Miskolcon temették el.

Vissza