Együtt, Hargitával2017. december 1. (péntek) 12:18A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkaterv szerinti ülést tartott csütörtökön a Megyeháza Dísztermében. Közel két tucat előterjesztést tárgyalt meg a testület, többek közt megyénk 2016-os gazdasági folyamatairól, az árvízvédelemről, a katasztrófavédelemről és a megyei klímastratégiáról hallgattak meg tájékoztatót. Elfogadták a székelyföldi Hargita megyével kötendő együttműködési megállapodást.

A határozatképesség megállapítását követően  elfogadta a testület a napirendet. Elsőként az idei költségvetést módosították, amelyet az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása követett.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke tett javaslatot a Hargita Megye Tanácsával kötendő együttműködési megállapodás aláírására. A két megye barátsága nem új keletű, de az elmúlt években lendületet kapott, s ennek eredményeképpen döntöttek úgy, hogy megújítják, kibővítik a kapcsolatokat.  Hargita Megye Tanácsa legutóbbi ülésén jóvá hagyta a megállapodást és Borsod-Abaúj-Zemplén közgyűlése is így cselekedett. A dokumentumot a közeljövőben ünnepélyes keretek közt Miskolcon fogják aláírni.

 1798_3_680.jpg

A közgyűlés támogatta a hargitai együttműködést

Weilandics Miklós, a NAV megyei adó és vámigazgatóságának vezetője a 2016-os gazdasági folyamatokról adott tájékoztatót. A korábbi időszakkal összevetve kiemelte, hogy a világgazdasági válság után megindult a kilábalás. Megyénkben is a stabilizálódás jelei mutatkoznak. Örömteli, hogy a hozzáadott érték felfelé ívelő tendenciát mutat. Az uniós támogatások megindulásának köszönhetően a beruházási értékek várhatóan idén növekedni fognak. A közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót, akárcsak a KSH áldal készített demográfiai tájékoztatót is.

 1798_2_680.jpg

A díszek becsempészték az ünnepi hangulatot a közgyűlésre

Lipták Attila dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató a tájékoztatójában elmondta, hogy jelentősen nőtt a tűzesetekkel, balesetekkel kapcsolatos mentések száma. Folyamatban van a technika megújulása, megkezdődött a tolcsvai őrs építése. A testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. Megyénk ár- és belvízvédelmi helyzetéről, az ezzel kapcsolatos felújításokról, fejlesztésekről Csont Csaba, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság főmérnöke tájékoztatta a testületet.

1798_1_680.jpg

A NAV képviselője részletes tájékoztatást adott a gazdasági folyamatokról

A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól készült beszámoló kapcsán Török Dezső elmondta, úgy alakítják, hogy segítse a gazdasági kapcsolatok fejlesztését.  A közgyűlés megalkotta a 2018-as munkatervét.

Selmeczi Pál, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat főosztályvezető-helyettese részletesen ismertette a 2018-30 közötti megyei klímastratégia egyeztetési változatát.  A lakóházak hőszigetelésének folytatásától az erdőtüzek potenciális veszélyéig számos témát érintett. A jövőképpel kapcsolatban kiemelte, hogy a nemzeti célokban meghatározott arányban csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását. A mező- és erdőgazdálkodás esetében a tájgazdálkodás erősítésére kell törekedni. Fontos, hogy a klímastratégiával kapcsolatos tájékoztató, kommunikáció elérje a szegényebb társadalmi rétegeket is – amivel a hozzászóló képviselők is egyet értettek. A testület tudomásul vette a tájékoztatót.

 1798_0_680.jpg

Közel két tucat előterjesztés került a testület elé

Több a területfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztést is megtárgyalt és elfogadott a közgyűlés.

 

Vissza