Hírek

Oldalak

Növekedés és munkahelyek

Európa 2020

2017.november.20.
Az Európai Unió pénzügyeinek jövője: A legújabb kohéziós jelentés újabb témát kínál a 2020 utáni uniós támogatásokkal kapcsolatos eszmecseréhez

A Bizottság a mai napon közzéteszi a hetedik kohéziós jelentést, amely megvizsgálja az EU régióinak állapotát, levonja a válság éveinek tanulságait a kohéziós kiadások tekintetében és felvázolja a kohéziós politika 2020 utáni képét.

2017.október.25.
Az első nyár roamingdíjak nélkül: az európaiak jól járnak az új szabályokkal

A 2017. június 15. óta hatályos új uniós roamingszabályoknak köszönhetően a fogyasztók EU-n belüli külföldi útjaik során ugyanúgy – vagyis többletdíj megfizetése nélkül – használhatják mobiljukat, mint otthon.

2017.október.18.
Kettős élelmiszer-minőség: bizottsági iránymutatás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolásához

A Bizottság – a Juncker elnök által az Unió helyzetéről elmondott idei értékelő beszédben tett bejelentésnek megfelelően – iránymutatást adott ki az uniós élelmiszerjog és fogyasztóvédelmi jog eltérő minőségben forgalmazott élelmiszerekre történő alkalmazásáról.

2017.október.18.
Schengen megerősítése és megőrzése a biztonság fokozása és az európai alapszabadságok védelme érdekében

Amint azt Jean-Claude Juncker elnök szeptember 13-án bejelentette, az Európai Bizottság intézkedésjavaslatokat terjesztett elő a schengeni térség megerősítésére, melyek az alábbi pontokban foglalhatók össze:

2017.október.18.
Erősebb, hatékonyabb és méltányosabb uniós migrációs és menekültügyi politika: a Bizottság felvázolja a következő lépéseket

A Bizottság a mai napon áttekinti a 2015. évi európai migrációs stratégia teljesítése terén elért haladást, és felvázolja az erősebb, hatékonyabb és méltányosabb uniós migrációs és menekültügyi politika még hiányzó elemeinek pótlásához szükséges következő lépéseket.

2017.október.18.
Az EU beindítja új külső beruházási tervét

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az EU új külső beruházási tervének központi elemét képező Európai Fenntartható Fejlődési Alapot (EFFA). Ennek nyomán az Európai Bizottság azonnal megkezdi ambiciózus külső beruházási tervének végrehajtását, hogy ösztönözze az Afrikába és az európai szomszédságba irányuló beruházásokat és még jobban támogassa az inkluzív és fenntartható fejlődést Afrikában és az európai szomszédságban.

2017.október.18.
Beruházási csomag környezet-, természet- és éghajlatvédelmi célokra

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 222 millió eurós beruházási csomagot, amelynek rendeltetése, hogy a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program keretében támogassa Európa átállását a fenntarthatóbb és alacsony széndioxid-kibocsátású jövőre. Az uniós finanszírozás további beruházásokat mozgósít, így összesen 379 millió eurót fordítanak majd a 20 tagállamban megvalósuló 139 új projektre.

2017.október.18.
A Bizottság fokozza az illegális online tartalmak elleni erőfeszítéseket

Az Európai Bizottság az online platformokra vonatkozó iránymutatásokat és elveket terjeszt elő, hogy fokozza a gyűlöletre, az erőszakra és a terrorizmusra felbujtó illegális tartalmak proaktív megelőzését, felismerését és eltávolítását. Az erőszakot és gyűlöletet szító online terrorista anyagok és tartalmak egyre nagyobb mértékű hozzáférhetősége és terjedése komoly veszélyt jelent az uniós polgárok biztonságára és védelmére nézve.

2017.október.18.
Eredményesebb közberuházások a hatékony és professzionális közbeszerzés révén

Az egységes piac megerősítése érdekében és az európai beruházások folyamatos ösztönzésének részeként a Bizottság a mai napon kezdeményezést terjesztett elő a beszerzések hatékonyabb és fenntartható módon való végzésére. A kezdeményezés szerint az eljárások egyszerűsítése és meggyorsítása céljából törekedni kell a digitális technológia teljes körű kihasználására.

2017.október.18.

Oldalak