felsődobszai vízerőmű gépei, épülete és duzzasztómű

Kategória: IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK
Cím/hely: Felsődobsza
Weboldal: www.felsodobsza.hu

A Hernád folyó magyarországi szakaszán – a gibárti után – időben másodikként a felsődobszai vízerőmű épült meg.  A Vízerőmű a gibárti vízerőműtől a vízfolyás irányában megközelítően 11,5 km-re létesült. Az erőmű teljesítménye 520 kW. Évente átlagosan mintegy 2,25 GWh villamos energiát termel. A legnagyobb termelés 1999-ben 3 000 500 kWh volt, egyébként a termelés mennyisége függ a vízhozamtól.

Az erőmű területe 68 608 m2. Az engedélyezési okiratokat az Abaúj-Torna vármegyei alispáni hivatal 1908. augusztus 19-én kelt 8852/908, továbbá 1909. június hó 9-én kelt 3573 és végül 1912. november hó 3-án kelt 11356/1912. szám alatt adta ki.

Először 1906-ban az üzemvízcsatorna bal oldalán a malommal szoros egységben a malom meghajtását szolgáló turbinaházat építették  meg egy 73,6 kW-os, 3m3 /s víznyelésű turbinával. Később 1911-ben létesítették a tulajdonképpeni vízerőművel. Ekkor építették a jobboldali gépházat, a mai főépületet 1912. október 10-én helyezték üzembe.

Az erőművet Dr. Bárczay Gábor földbirtokos építette. A terveket Lénárdduzzi János építési vállalata készítette. Az épület alapozási tervei ma már nem találhatók meg, mindkét gépház cölöpökre épült. A vasbeton alaplemezt mind az alvíz, mind a felvíz felöli öldalon fából készült szádfallal  zárták le. A gépészeti és villamos berendezéseket a Ganz és Társa cég szállította.

A Hernád vízhozama és a ár meglévő malomcsatorna a tulajdonos részére kedvező lehetőséget kínált egy vízerőmű létesítésére. A vízerőmű üzemvízcsatornás elrendezésű.  A csatorna hossza 673 m. Kiépítési vízhozama 21 m3/s. A hozzátartozó esés 3,4 m.

A felvízcsatorna közvetlenül a Hernádon épített duzzasztómű felett, a bal parton ágazik ki és vezet a gépházban elhelyezett turbinákhoz. Az üzemvízcsatorna 95 m-es szelvényében  4 x 3 m nyílású betétpallós, esetenkénti elzárásra alkalmas zsilipeket alkalmaznak.

Az 1906-ban, ill. az 1911-ben épült két gépház lényegében ma is eredeti formájában áll. 1962-ig a két gépház között iszap és jéglebocsátás céljából külön mozgatható zsiliptábla volt beépítve. A felvízcsatorna 305 m-es szelvényében, közvetlenül a bejárati híd előtt egy vasbetonból készült bejárati híd van.

A duzzasztómű Felsődobsza község felett, a Hernád folyó medrében, egy éles kanyarban, az 54 + 650 folyamkilométernél épült. Eredetileg tűsgát volt. Az első világháborúban teljesen elpusztult. Helyette dr. Sabathiel Richárd tervei alapján 1924-ben új duzzasztóművet építettek. Ez 80 m hosszú és a 33. m-nél 147 fokos szögben megtörve, ék alakban zárja el a medret. Eredetileg a bal parton két, egyenként 9 m nyílású árapasztó zsilipből és annak folyatatásaként 10 db 5,2 m széles billenő fatáblával magasított fenékgátból állt. A részben kétlépcsős, kőágyazatra öntött vasbeton utófenék hossza 25 m.

Az új duzzasztómű létesítésére Abaúj-Torna vármegye 5312/1924 számú határozatában adott vízjogi engedélyt. 1959-62 között az üzemeltető Tiszalöki Vízerőmű Vállalat billenthető fatáblák helyett, fokozatosan emelhető, acélszerkezetből készült zárótáblákat épített be. A duzzasztómű valamennyi zsiliptáblája a mű teljes hosszában kiépített kezelőjárdáról, ma már villamosmotor segítségével mozgatható, a 2001. évi korszerűsítés során az árapasztó zsiliptáblákat és az ehhez közelebb lévő 5 db zárótáblát elektronizált távműködtetéssel látták el.

A gépház megközelítően az üzemvízcsatorna közepén helyezkedik el. Közvetlenül a gépház alatti 35 m-es alvízi mederszakaszt terméskő ágyazatra öntött vasbeton fenékkel és 1/1 lejtésű oldalfalakkal látták el. Az esést a gépház fő épületében 2 db függőleges tengelyű Francis, és a gépház mellékszárnyában 2 db függőleges tengelyű Ganz Mávag gyártmányú, ún. Thoma típusú turbina hasznosítja. A turbinák tengelyéről nagyméretű fafogazatú kúpkerekes gyorsító hajtóművön keresztül kapták hajtásukat a kapcsolódó generátorok.

1923-ban az eredeti fafogazatú hajtómű kúpkerekeit Citroen gyártmányú  öntöttvas, ívelt nyílfogazatú kerekekre cserélték ki.

1929-ben, az ötven periódusra való áttérés alkalmával mindkét gépegységet a Ganz Gyár kivitelezésében jelentősen átalakították. Megnövelték a járókerekek átmérőjét. Kicserélték a vezető lapátozást, a szabályozó rudazatot, javították a csapágyakat és a tengelyeket, módosították a csapágykenő rendszert, felújították a szabályozó berendezéseket és a tengelykapcsolókat.

Ezt követően negyven éven keresztül a gépek és berendezések kisebb javításoktól eltekintve kifogástalanul működtek.

A Miskolci Villamossági Részvénytársaság a Dr. Bárczay Gáborral kötött szerződés alapján 1911-ben megépítette és 1912-ben üzembe helyezte a Felsődobsza-Miskolc közötti 10 kV névleges feszültségű szabadvezetéket. Ezzel létrejött a miskolci erőművel történő kooperáció lehetősége. Afelsődobszai vízerőmű bekapcsolása a miskolci áramszolgáltatásba igen jelentős lépés volt, ugyanis jó vízviszonyok idején vasárnap és ünnepnapokon a miskolci gőzerőmű leállhatott. Ilyen kis terhelésű napokon az olcsó vízerővel termelt villamos energiával volt a város ellátható.

Felsődobsza községben a villamosenergia-közszolgáltatás csak 1913-ban kezdődött meg.

Az 1990-es évek elején – részben az elhasználódott gépi berendezések miatt, részben a teljesítmény és hatásfok növelése érdekében felmerült az erőmű korszerűsítésének szükségessége.

A Sinergy Kft. több mint 900 millió forintból újította fel az általa üzemeltetett Felsődobszai Vízerőművet. Az átépítéssel egyidejűleg közel 1 megawattra növelte, vagyis majdnem megkétszerezte a létesítmény kapacitását. A beruházást mintegy 376 millió forinttal támogatta a KEOP pályázati konstrukcióban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat.

Az erőmű több mint 100 éves , emiatt a létesítmény ipartörténeti és építészeti értéket is képvisel.

93_0_t 93_1_t 93_2_t
93_3_t 93_4_t 93_5_t
 


Források:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest: Magyarország nagyobb vízépítési műtárgyai, 1963.
Vízgazdálkodási Intézet, Budapest: Magyarország műszakilag hasznosítható vízerőkészlete, 1978.
ÉVIZIG Miskolc: A felsődobszai vízerőmű vízjogi engedélyezési terve, 1978.
AVE Consulting Ltd, Budapest: Felsődobszai erőmű rekonstrukciója. Megvalósíthatósági tanulmány. Összefoglaló 1994.
http://www.alternativenergia.hu/megduplazta-villamos-energiatermelo-kapacitasat-a-felsodobszai-vizeromu/63358 , 2013