Erdőbényei kádártánc

Kategória: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
Cím/hely: Erdőbénye
Weboldal: www.erdobenye.hu

A kádártánc eredetileg mesterség tánc, amelyben a kádár mesterek és segédek a hordókészítés folyamatát táncolják el lépésről lépésre. A tánc maga német hatásokat tükröz, ami azt a valószínűsítést igazolja, hogy a mesterlegények hozhatták el elemeit a külföldi tanulmányaikból hazatérve Erdöbényére. Másik valószínűsítés szerint Felvidékről, Iglóról az 1820-as években költözött településünkre egy kádármester, aki mint a kádáriparosság hagyományos táncát honosította meg Erdőbényén a kádártáncot.Az évenként megrendezett kádárbálon és a kádárság céhes ünnepein táncolták a kádáriparosság fiataljai. "Helyi jelentőségét az 1930-as években léptetúl, amikor a tokaji bor propagálására rendezett Tokaji Szüreti Heteknek egyik eseményeként szerepelt a műsor."A pohárforgató és öt táncos adja elő a táncot. Öltözetük fekete nadrág, és cipő, fehéring, ami széles nemzeti szín szalaggal van vállon átvetve oldalukon összefogva. Fejükön zöld kis sapka fehér zsinóros díszítéssel. Egyik kezükben az abroncsokat imitáló, mogyoróvessző, amelyet nemzeti szín szalaggal tekernek körbe. Régen zenekar kísérte a táncot, manapság hegedűszó. A táncosok láncban és köralakban táncolják el hogyan készül a hordó a fa kiválasztásától kezdve, fűrészelés, abroncs ráverés, de még az abroncs szakadását is. A tánc fénypontja, amikor a pohárforgató egy kengyel alakra hajlított rámában bravúros ügyességgel forgatja a pohár bort a tánc második felében és a tánc végeztével azt egy előkelőségnek, gazdának ajánlja fel.

155_0_300.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=0dWmDnkuazc

https://www.youtube.com/watch?v=PUvazXeAiRs

 


Források:
Mizsákné Bodnár Zsuzsa: KÁDÁRTÁNC Bodnárok táncélete és tánca a zempléni Erdőbényén 2004 Hegyalja Hagyományőrző Egyesület
Erdész Sándor: Hegyaljai bodnárcéhek és bodnártáncok Borsodi Művelődés, 1987/12. szám Balassa Iván Ortutay Gyula:Magyar néprajz Bp.: Corvina, 1979
Erdész Sándor: A hegyaljaiszőlőmunkások szüreti népszokásai.Miskolc: A Múzeumi Bizottság,15. Múzeumi füzete 1957
Erdész Sándor: Népszokások (Kézirat) Bp. Néprajzi Múzeum ethnológiai adattár,1954 Erdész Sándor: Szüreti mulatság, kapás bál (Kézirat) Bp. Néprajzi Múzeum, ethnológiai adattár, 1951
Erdész Sándor: Szüreti népszokások Tokaj hegyalján{Kézirat) Bp. Néprajzi Múzeum ethnológiai adattár, 1954
Gönyei Sándor: A bognártánccal kapcsolatos levél (Kézirat)Bp. Néprajzi Múzeum ethnológiai adattár, 1934
Gönyei Sándor: Az erdőbényei bognártánc-Ethnographia, 1934 1-2.szám
Czegle Imre: Bodnár-tánc leírása. Jelentés faluszemle kiszállásról, lelkes Béla leírása nyomán (Kézirat) Sárospatak Tudományos gyűjtemények. Adattár, 1936.
Magyar néprajzi lexikon. Főszerkesztő: Ortutay Gyula. Bp. Akadémia Kiadó.1977-1982
Martin György:A magyar körtánc és európai rokonság Bp. Akadémia Kiadó. 1979
Ténagy József: Hordók és hegedű avagy még "táncolnak" a bényei kádárok- Észak -Magyarország 1983/179,sz. júl.30.
Nagy József plébános 1934-ben keltezett levele Dr.Ébner Sándor Múzeumőr részére (Kézirat) Bp, Néprajzi Múzeum, ethnológiai adattár, 1934