Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága

Elnök: Dr. Szemán Ákos Gyula közgyűlési tag

Alelnök: Gúr Nándor László közgyűlési tag

Közgyűlési tagjai:
Szeles András
Vaskó Ferenc
Hajdu Hajnalka
Köteles László

Nem közgyűlési tagjai:
Dr. Bárdosné Dudás Viktória
Tóth Csaba Gábor
Szeifert Lajos
Molnár Zoltán
Kormos Anna


Az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága alapvető feladatai:

1. Kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatokkal, a kölcsönösség jegyében és lehetőségeihez mérten segíti azokat feladataik megvalósításában.

2. Figyelemmel kíséri a megyében élő nemzetiségek életkörülményeit, szociális és kulturális helyzetét, segíti hagyományaik ápolását, értékeik megőrzését és gyarapítását.

3. Támogatja a települési nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a nemzetiségek megyei szövetségeinek, egyesületeinek munkáját, jelzi az illetékes szerveknek jogi, gazdálkodási, működési problémáikat.

4. Figyelemmel kíséri a nemzetiségek életkörülményeinek javítását szolgáló pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.

5. Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, képviselőiket meghívhatja a bizottság ülésére.

6. Közreműködik a megyei rendőrfőkapitány kinevezésére vonatkozó vélemény kialakításában.

7. Véleményezi a rendőrfőkapitány által készített, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót.

8. Figyelemmel kíséri a közbiztonság javítását elősegítő pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.

9. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.

10. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.


Az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskörök:

A Közgyűlés a bizottság számára nem ruházott át hatáskört.