Pénzügyi Bizottság

Elnök: Tamás Barnabás László közgyűlési tag

Alelnök: Bíró László közgyűlési tag

Közgyűlési tagjai:
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Vadnai Zoltán Géza
Pap Zsolt
Majoros László Ferenc

Nem közgyűlési tagjai:
Paszternák János
Kápolnai László
Réti Jánosné
Gulyás Gergő
Ormos Tas Zsolt
Bátyi Attila

A Pénzügyi Bizottság alapvető feladatai:

1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámoló, illetve tájékoztató tervezeteit.

2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek

4. Figyelemmel kíséri Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá tartozó közbeszerzési és beszerzési eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet.

5. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági szervezetek működését, pénzügyi helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az önkormányzati tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban.

6. Javaslatot tehet az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más gazdasági érdekeltségek kezelésére.

7. Évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket kezdeményez.

8. Javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket.

9. Javaslatot tesz - a külön rendeletben meghatározott összeg erejéig - a feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási tevékenység ellátására és egyéb tevékenység díjazására, társadalmi (civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és támogatások elszámolásának elfogadására.

10. Javaslatot tesz a közgyűlésnek az elnök illetményének megállapítására és emelésére.

11. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke és alelnöke(i) jutalmazására és annak mértékére.

12. Figyelemmel kíséri a megye foglalkoztatási helyzetének javítását célzó pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására, a foglalkoztatást érintő fejlesztési források felhasználására.

13. Részt vesz az országos és megyei gazdasági folyamatok foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak elemzésében.

14. Figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai eszközök megyei arányainak kialakítását és felhasználását.

15. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.

16. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.


A Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök:

A Közgyűlés a bizottság számára nem ruházott át hatáskört.