A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának 2009. évi közbeszerzési terve [1]


   A közbeszerzés tárgya és mennyisége [2]

   CPV kód

Irányadó eljárásrend

   Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszer-zéssel össze-függésben elő-zetes összesített tájékoztató közzétételére [3] ?
 Az eljárás megindításá-nak, illetve a közbeszerzés [4] megvalósításá-nak tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

           

Informatikai eszközök beszerzése (1 db szerver-gép, 14 db számítógép, 89 db monitor, 3 db nyomtató, hálózatkezelő és menedzselő szoftver, kiegészítők)

3020000-1

 

 

Egyszerű eljárásrend

Egyszerű eljárás

2009. II. negyedév

 

 

2009. III. negyedév

Nem

II. Építési beruházás

           

III. Szolgáltatás-megrendelés

           

IV. Építési koncesszió

           
V. Szolgáltatási koncesszió            

Miskolc, 2009. április 6.

 

A közbeszerzési tervet készítette:                                                                      A közbeszerzési tervet jóváhagyta:

  Dr. Kőrösi Andrea                                                                                                  Dr. Kovács János[1] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.

[2] Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[3] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[4] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.