Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat

2009. évi közbeszerzési terve [1]

   A közbeszerzés tárgya és mennyisége [2]

   CPV kód

Irányadó eljárásrend

   Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére [3] ?

 az eljárás meg-indításának, illetve a köz-beszerzés [4] megvalósításá-nak tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

           

2008. évi cél támogatásból megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzés,

B-A-Z Megyei Kórház és Oktató Kórház

33191000-5

Közösségi

eljárásrend

Nyílt eljárás

 

2009. I. negyedév

 

2009. II. negyedév

nem

2009. évi cél támogatásból megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzés,

B-A-Z Megyei Kórház és Oktató Kórház  és II. Rákóczi Ferenc Kórház, Szikszó

33151400-7    33157000-5      32323100-4      33112000-8   33172200-8

33192120-9     

33123200-0

 

 

Közösségi

eljárásrend

Nyílt eljárás

 

 

 2009. II. negyedév

 

 

2009. III. negyedév

nem

TIOP 2.1.3 forrásból Egészségügyi gép-műszer (152 db ) beszerzés II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

33191000-5

Közösségi

eljárásrend

Nyílt eljárás

2009. II. negyedév

 2009. IV. negyedév

nem

TIOP 2.1.3 forrásból informatikai eszköz (28 db) beszerzés  II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

30200000-1

Egyszerű eljárásrend

Egyszerű eljárás

2009. II. negyedév

2009. III. negyedév

nem

 II. Építési beruházás

           

Váci Mihály Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Encs

épületfelújítás 1.200m 2

kollégium 1.100m 2

45453100-8     

 

Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2009. II. negyedév

 

2010.IV. negyedév

nem

TIOP 2.1.3 forrásból II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó :

Új szárny építés 687m 2

Átalakítás fsz. 608,1m 2

Átalakítás tetőtér 

367m 2

45215140-0

 

 

Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2009. II. negyedév

 

 

2010 II. negyedév

nem

 III. Szolgáltatás-megrendelés

           

Önkormányzati ingatlanok őrzés-védelme

79713000-5

Egyszerű eljárásrend

Egyszerű eljárás

2009. I. negyedév

2010. IV. negyedév.

nem

Önkormányzati ingatlanok vagyon és felelősségbiztosítása, gépjárművek felelősség- és casco biztosítása

66510000-8

közösségi eljárásrend

Nyílt eljárás

2009. I. negyedév

2011. IV. negyedév

nem

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

Projektmenedzsment feladatok ellátása

79421000-1

Egyszerű eljárásrend

Egyszerű eljárás

2009. I. negyedév

2010 II. negyedév

nem

Áramszolgáltatás az önkormányzat és intézményei számára

65310000-9

közösségi eljárásrend

Nyílt eljárás

2009. II. negyedév

2010 III. negyedév

nem

IV. Építési koncesszió

           

V. Szolgáltatási koncesszió

           

Miskolc, 2009. március 31.

A közbeszerzési tervet készítette:  Dr Kőrösi Andrea  

A közbeszerzési tervet jóváhagyta: Dr. Ódor Ferenc


[1] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.

[2] Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[3] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[4] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.