Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
2008. évi közbeszerzési terve [1]

   A közbeszerzés tárgya és
mennyisége
[2]

   CPV kód

Irányadó eljárásrend

   Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az adott közbeszerzés-sel összefüggés-ben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
[3] ?

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés [4] megvalósításá-nak tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható
időpontja vagy
a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

           

Élelmiszer beszerzés

2-3 tonna vegyes élelmiszer

15000000-8Egyszerű eljárásrend

Egyszerű eljárás

2008. IV. negyedév2008. IV.
negyedév

nem

Szervergép csere és hálózati rendszer és vírusellenőrző
frissítés

30211500-6

72262000-9Egyszerű eljárásrend

Egyszerű eljárás

2008. II.
negyedév2008. IV.
negyedév

nem

 II. Építési beruházás

           
             

 III. Szolgáltatás-megrendelés

           

Csanyiki ingatlan
őrzés-védelem

74613000-9

Egyszerű eljárásrend

Egyszerű eljárás

2008. IV. negyedév

 2009. IV.
negyedév

nem

IV. Építési koncesszió

           

V. Szolgáltatási koncesszió

           

Miskolc, 2008. április 14.

A közbeszerzési tervet készítette:                                             A közbeszerzési tervet jóváhagyta:

Tóthné Skultéty Mária                                                                    Dr. Kovács János


[1] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.

[2] Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[3] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[4] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.