Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. évi közbeszerzési terve [1]

   A közbeszerzés tárgya és mennyisége [2]

CPV kód

Irányadó eljárás-rend

   Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére [3] ?

 az eljárás megindításá-nak, illetve a közbeszer-zés [4] megvalósí-tásának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható idő-pontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

           

Szakmai és informatikai eszközök beszerzése

155 db

30000000-9

30211400-5

30213200-7

Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2008. II. negyedév


 

2008.III. negyedév

nem

Egészségügyi gép-műszer beszerzés

11 db

33100000-0

33182100-0

33182000-9


 

Közösségi eljárásrend

Nyílt eljárás

2008. III. negyedév


 

2008. IV. negyedév

igen

 II. Építési beruházás

           

Intézmények akadálymentesí-tése

5 db intézmény

45214000-0Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2008.II. negyedév2009. I. negyedév

nem

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

Új szárny építés 687 m 2

Átalakítás fsz. 608,1 m 2

Átalakítás tetőtér  367 m 2

Építéshez kapcsolódó beszerzések:

- gép-műszer 152 db

- kisértékű eszköz 111 db

- informatikai eszköz 28 db

- bútorzat 236 db

45215140-0Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2008. III. negyedév2009. IV. negyedév

igen

Váci Mihály Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Encs épületfelújítás 1.200 m 2

kollégium 1.100 m 2

45214220-8

Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2008.IV. negyedév

2009. IV. negyedév

igen

Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika épületfelújítás 3.825 m 2

45214220-8Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2008.IV. negyedév2009. IV. negyedév

igen

Általános Iskola Előkészítő Szakiskola és Diákotthon Kurityán épületfelújítás

2.154 m 2

45214210-5
Nemzeti eljárásrend

Nyílt eljárás

2008.IV. negyedév
2009. IV. negyedév

igen

 III. Szolgáltatás-megrendelés

           

Magyar Nyelv Múzeum állandó kiállítás megszervezése

92521100-0

Közösségi eljárásrend

Nyílt eljárás

2008. II. negyedév


2008. IV. negyedév

nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Központi Sterilizálási Szolgáltatás

85111000-0

Közösségi eljárásrend

Nyílt eljárás

2008.II. negyedév2023.III. negyedév

nem

Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Sajóvölgyi TISZK (humán erőforrás, képzés, szakértés)

80000000-4

Közösségi eljárásrend

Nyílt eljárás

2008.II. negyedév
2008. IV. negyedév

nem

Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Zempléni TISZK (humán erőforrás, képzés, szakértés)

80000000-4

Közösségi eljárásrend

Nyílt eljárás

2008.II. negyedév
2008. IV. negyedév

nem

IV. Építési koncesszió

           

V. Szolgáltatási koncesszió

           

Miskolc, 2008. április 14.

A közbeszerzési tervet készítette:                                A közbeszerzési tervet jóváhagyta:

Tóthné Skultéty Mária                                                                              Dr. Ódor Ferenc


[1] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.

[2] Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[3] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[4] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.