E-közigazgatás

A 2005. november 1-jén hatályba lépett közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – rövidített nevén: Ket. – az önkormányzati közigazgatás számára nem teszi kötelezővé, hogy az állampolgárok részére elektronikus tájékoztató szolgáltatást nyújtson. Önkéntes alapon azonban lehetőség van e szolgáltatás felvállalására. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei a korszerű és szolgáltató közigazgatás megvalósítása, az átlátható ügyintézés érdekében felvállalja, hogy a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekre vonatkozóan internetes honlapján biztosítja azokat az információkat, melyek megkönnyítik a Közgyűlés, a Közgyűlés bizottságai, a Közgyűlés elnöke, a főjegyző és az Önkormányzat Hivatala hatáskörébe tartozó hatósági ügyek intézését.

Melyek ezek a hatósági ügyek, és melyek azok a legfontosabb szabályok, amelyek intézésük során irányadóak?

I. Oktatási ágazatba tartozó ügyek

A Ket. lehetőséget biztosít arra, hogy a hatóság a hatáskörébe tartozó hatósági ügyeket elektronikus úton is intézze. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szerveinél jelenleg folyamatban van az elektronikus ügyintézés informatikai és személyi feltételeinek megteremtése.