Intézményi költségvetési szerv neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala /3525 Miskolc, Városház tér 1./
Érintett költségvetési év: 2007.
               
I. A tervezett közbeszerzésekre vonatkozó tények és adatok        
               
  Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés típusa Közbeszerzés becsült értéke
(eFt-nettó)
Közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja Szerződés kötés tervezett időpontja Befejezés várható időpontja Projekt felelős megnevezése
1 Telkibánya Abaúj Múzeum közművesítése építési beruházás 22 000 2007. szept. 2007. nov. 2008. jún. Hazag Mihály, Dr. Veres László
2 Herman Ottó Emlékház külső rekonstrukciója építési beruházás 18 000 2007. szept. 2007. nov. 2008. jún. Hazag Mihály
3 Alsózsolcai Vay kúria teljes rekonstrukciója, regionális levéltári kutatóközpont kialakítása építési beruházás 127 000 2007. szept. 2007. nov. 2008. jún. Hazag Mihály
4 Informatikai eszközök beszerzése központosított közbeszerzési eljárásban árubeszerzés 1 500 2007.ápr. 2007.ápr. 2007.ápr. Róna György
5 Borsod- Abaúj- Zemplén Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata szolgáltatás 20 833 2007. júl. 2007. szept. 2008. aug. Iván Zoltán
6 Bodrogkeresztúr Idősek Otthona rekonstrukciós munkák építési beruházás 20 000 2007. júl. 2007. aug. 2007. dec. Dr. Szemán Ilona
7 Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala vagyon és felelősségbiztosítása szolgáltatás 20 000 2007. jún. 2007. dec. 2010. dec. Dr. Szemán Ilona
8 Gépkocsi beszerzés (Megyei Könyvtár és Megyei Levéltár) árubeszerzés 10 000 2007. júl. 2007. aug. 2007. okt. Hazag Mihály
9 Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc, Papszer úti Múzeumának elektromos rekonstrukciója építési beruházás 20 000 2007. júl. 2007. aug. 2007. dec. Hazag Mihály
10 Megyei Múzeumi Igazgatóság Sárospataki Képtár homlokzatának rekonstrukciója építési beruházás 10 000 2007. júl. 2007. aug. 2007. dec. Hazag Mihály
               
A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete:      
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi 1/2007. (II.23.) Kgy. sz. rendeletben meghatározottaknak megfelelően saját erő, pályázati eszközök, egyéb támogatások.
               
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele nem indokolt, mivel a beszerzések nem érik el a Kbt-ben meghatározott Európai Uniós értékhatárokat.
Az összeszámításra vonatkozó irányadó rendelkezéseket a Kbt. 40. § (2) bekezdése tartalmazza.
               
               
  Közbeszerzések tervét készítette:     Közbeszerzési tervet jóváhagyta:    
               
               
                                     Dr. Szemán Ilona     Dr. Kovács János  
                                    főosztályvezető     főjegyző  
               
  2007. április 16.     2007. április 16.