Intézményi költségvetési szerv neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat /3525 Miskolc, Városház tér 1./
Érintett költségvetési év: 2007.
I. A tervezett közbeszerzésekre vonatkozó tények és adatok
  Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés típusa Közbeszerzés becsült értéke
(eFt-nettó)
Közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja Szerződés kötés tervezett időpontja Befejezés várható időpontja Projekt felelős megnevezése
1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott kórházak számára egészségügyi gép-műszerek beszerzése árubeszerzés 150 000 2007. III.negyedév 2007. III.negyedév 2007. IV.negyedév Dr. Jakó Ildikó
2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház betegszállítási tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében szolgáltatás 80 000 eFt/év 2007. II.negyedév 2007. III.negyedév 2007. IV.negyedév Dr. Jakó Ildikó
3 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház orvosi eszközök sterilizálása vállalkozási szerződés keretében szolgáltatás 280 000 eFt/év 2007. III.negyedév 2007. IV.negyedév 2007. IV.negyedév Dr. Jakó Ildikó
4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főmunkaidőn túli radiológiai feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében szolgáltatás 200 000 eFt/év 2007. II.negyedév 2007. IV.negyedév 2007. IV.negyedév Dr. Jakó Ildikó
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház bértextil szolgáltatása szolgáltatás 16 000 eFt/év 2007. II.negyedév 2007. III.negyedév 2007. III.negyedév Dr. Jakó Ildikó
6 Sajóvölgyi Térségi Integrált Szakképző Központ   (TISZK) létrehozása /Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter/ építési beruházás 500 000 2007. IV.negyedév 2007. IV.negyedév 2008. II. negyedév Riedlinger Zsolt
7 Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozása /Abaújszántó, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tokaj/ építési beruházás 500 000 2007. IV.negyedév 2007. IV.negyedév 2008. II. negyedév Alvári Ferenc
               
               
A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete:
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi 1/2007. (II.23.) Kgy. sz. rendeletben meghatározottaknak megfelelően saját erő, pályázati eszközök, egyéb támogatások.
               
A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés, továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.
               
Az összeszámításra vonatkozó irányadó rendelkezéseket a Kbt. 40. § (2) bekezdése tartalmazza.
               
  Közbeszerzések tervét készítette:     Közbeszerzési tervet jóváhagyta:    
               
               
                                     Dr. Szemán Ilona Dr. Ódor Ferenc
                                  főosztályvezető közgyűlés elnöke
2007. április 16.     2007. április 16.