Lakossági infrastruktúra

A megye vezetékes infrastruktúrájának ellátottsága folyamatos fejlődést mutat, a lakossági hálózatok kiépítettsége bővült.

Ivóvízellátás

A megyében az ivóvízhálózat hossza 4.913,4 km, amely 2005 évben 356 településre ért el. A közüzemi vízszolgáltatással ellátott lakások aránya a teljes lakásállományhoz viszonyítva 87,3 %. Az ivóvízhálózattal el nem látott lakások egészséges vízellátását közkifolyók biztosítják, melyek száma  8.647 db.

Szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás

A szennyvízhálózat ellátottsága az elmúlt években jelentősen javult, 2005-ben 176 település volt csatornázott. A közüzemi szennyvízcsatornával ellátott lakások aránya 59,2 %. A fejlesztést a pályázatokon való eredményes részvétel tette lehetővé. Az elmúlt években több regionális szennyvízelvezető rendszer épült meg. Jelenleg befejezés előtt áll a Tállya + 4 település szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telepe. Építés alatt áll Csernely és térsége, valamint Ricse-Nagyrozvágy szennyvízelvezető rendszere.

Vízrendezési feladatok, belvízrendezés

Megyénkben a földrajzi adottságok és a hidrológiai viszonyok következtében gyakran alakulnak ki a síkvidékeken kritikus belvízhelyzetek és nagyobb területre kiterjedő tartós belvízi elöntések. A megyében a három síkvidéki belvízrendszer (Bodrogköz, Taktaköz, Délborsod) 1.685 km 2 területét 1.865 km belvízcsatorna hálózza be.

A megye hegy- és dombvidékre eső területe 4.654 km 2 . Az itt elhelyezkedő vízfolyások hossza 2.746,6 km, melyből önkormányzati kezelésű 1.010,4 km, míg a többi állami, illetve társulati. Az árvízcsúcs csökkentést is szolgáló tározók és terelő töltések száma 12 db, térfogata 16,8 millió m3. A vízfolyások mederkiépítettsége a külterületen a 10 évenként, belterületen a 33, illetve 100 évenként előforduló vízhozamok kiöntés nélküli elvezetésére megfelelő, azonban – az elmúlt évek rendkívüli ár- és belvizei következtében – programszerű fejlesztésük és folyamatos karbantartásuk elengedhetetlen.