Intézmény/költségvetési szerv neve:
B.A.Z. Megyei Önkormányzat Hivatala
3525 Miskolc, Városház tér 1.

Érintett költségvetési év: 2005.
I. A tervezett közbeszerzésekre vonatkozó tények és adatok

Közbeszerzés tárgya

Típusa

Becsült értéke
eFt

Hirdetmény feladásának ideje

Teljesítésének várható ideje

Projekt felelős megnevezése

Eljárás típusa

Egyéb

B.A.Z. Megye Komplex idegenforgalmi stratégiai program megismételt eljárása

szolgáltatás

13.000

2005. április 8.

2005. június 23.

Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Megyei Illetékhivatal által használt helyiségek takarításával kapcsolatos eljárás

szolgáltatás

20.500

2005. március 11.

2005. július 1.

Dr. Kiss Zoltán hivatalvezető

Nyílt ajánlati felhívás

-

Megyei Illetékhivatal vagyonvédelem és portaszolgálat ellátásával kapcsolatos eljárás

szolgáltatás

28.000

2005. március 11.

2005. július 1.

Dr. Kiss Zoltán hivatalvezető

Nyílt ajánlati felhívás

-

Ormosbánya Idősek Otthona nyílászárók cseréje

építési beruházás

50.000

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Kukla Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Boldogkőváralja Ápoló- Gondozó Otthon akadálymentesítés

építési beruházás

15.000

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Kukla Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Borsodivánka Pszichiátriai Otthon vizesblokk akadálymentesítése, korszerűsítése, tető felújítása,

építési beruházás

40.000

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Kukla Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Hejőbába Pszichiátriai Otthon pavilonok összeépítése II. ütem

építési beruházás

65.000

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Kukla Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Putnok Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény tréninglakás kialakítása

építési beruházás

25.000

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Kukla Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Nagybarca Gyermekotthon épület felújítás

építési beruházás

70.000

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Kukla Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat külső nyílászárók cseréje

építési beruházás

15.000

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Kukla Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Miskolc Nemzeti Kereskedelmi Központ (ITC) akadálymentesítése

építési beruházás

4.570

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Megyei Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

szolgáltatás

16.000

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezető

Nyílt ajánlati felhívás

-

B.A.Z. megye foglalkoztatási stratégiai programja

szolgáltatás

50.000

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezető

Nyílt ajánlati felhívás

-

B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata

szolgáltatás

8.000

2005. IV. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Koncepciója (2007-13)

szolgáltatás

10.000

2005. IV. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Szlovák-magyar négy megyés határmenti térségfejlesztés

szolgáltatás

4.000

2005. IV. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár vizesblokkjának felújítása, intézmény akadálymentesítése

építési beruházás

13.200

2005. I. negyedév

2005. II. negyedév

Halász Mária főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-

Zempléni T.I.Sz.K. pályázat elkészítése

szolgáltatás

23.200

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Halász Mária főosztályvezető

Nyílt ajánlati felhívás

-

Miskolc Teleki Tehetséggondozó Kollégium épületének átalakítása

építési beruházás

108.000

2005. I. negyedév

2005. II. negyedév

Halász Mária főosztályvezető

Nyílt ajánlati felhívás

-

Dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának megoldása

szolgáltatás

6.770

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Bujdos Zsuzsanna főosztályvezető

Egyszerű közbeszerzési eljárás

-


Közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete:
a B.A.Z. Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 21.) Kgy. sz. rendeletben meghatározottaknak megfelelően saját erő, pályázati pénzeszközök, egyéb támogatások. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele nem indokolt, mivel a beszerzések nem érik el a Kbt.-ben meghatározott Európai Uniós értékhatárokat.
Közbeszerzési tervet készítette: Közbeszerzési tervet jóváhagyta:

Dr. Szemán Ilona

Dr. Illés Pál

főosztályvezető

főjegyző

Miskolc, 2005. április 12.

Miskolc, 2005. április 15.