Intézmény/költségvetési szerv neve:
B.A.Z. Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.

Érintett költségvetési év: 2005.

I. A tervezett közbeszerzésekre vonatkozó tények és adatok

Közbeszerzés tárgya

Típusa

Becsült értéke
eFt

Hirdetmény feladásának ideje

Teljesítésének várható ideje

Projekt felelős megnevezése

Eljárás típusa

Egyéb

B.A.Z. megyei kórházak 2005. évi egészségügyi gép-műszer beszerzései

árubeszerzés

156.500

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Kukla Mária
főosztályvezető

nyílt közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

Sajószentpéter szociális intézmény megvalósítása

építési beruházás

940.000

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Kukla Mária
főosztályvezető

nyílt közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Intézeti gyógyszerellátás vállalkozási szerződés keretében

szolgáltatás

1.550.000/év 7 évre

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Kukla Mária
főosztályvezető

tárgyalásos eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Orvostechnikai gépek készülékek és műszerek folyamatos karbantartása vállalkozási szerződés keretében

szolgáltatás

125.000/év
3 évre

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Kukla Mária
főosztályvezető

nyílt közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szállítási tevékenység vállalkozási szerződés keretében

szolgáltatás

150.000/év
5 évre

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Kukla Mária
főosztályvezető

nyílt közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház gondnoksági feladatok ellátása

szolgáltatás

86.550/év
5 évre

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Dr. Kukla Mária
főosztályvezető

nyílt közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház rendészeti feladatok ellátása

szolgáltatás

60.000/év
5 évre

2005. I. negyedév

2005. II. negyedév

Dr. Szemán Ilona
főosztályvezető

egyszerűsített közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Önkormányzat 32 intézményében a közétkeztetés megoldása

szolgáltatás

1.000.000

2005. II. negyedév

2005. III. negyedév

Dr. Szemán Ilona
főosztályvezető

részvételi felhívással induló tárgyalásos eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház műszaki ellátó szolgálat üzemeltetése

szolgáltatás

150.000/év
4 évre

2005. I. negyedév

2005. II. negyedév

Dr. Kukla Mária
főosztályvezető

nyílt közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

B.A.Z. Megyei Kórházak 2004. évi egészségügyi gép-műszer beszerzései

árubeszerzés

161.700

2005. I. negyedév

2005. II. negyedév

Dr. Szemán Ilona
főosztályvezető

nyílt közbeszerzési eljárás

szakértő bevonásával

Közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete:
a B.A.Z. Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 21.) Kgy. rendeletben meghatározottaknak megfelelően saját erő, pályázati pénzeszközök.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele indokolt, mivel a becsült értékek elérik és meghaladják a Kbt.-ben meghatározott Európai Uniós értékhatárokat, a szolgáltatási kategóriákban.

Kbt. 42. § (81) bek. b. pontja szerint ez az érték 750.000 euró 185.447.620 Ft.
Kbt. 42. § (2) bek. szerint az építési beruházás értéke 5 millió euró 1.236.317.470 Ft, így előzetes tájékoztató készítésére nem köteles a Megyei Önkormányzat.
Az összeszámításra vonatkozó irányadó rendelkezéseket a Kbt. 40. § (2) bekezdése tartalmazza.

Közbeszerzési tervet készítette: Közbeszerzési tervet jóváhagyta:

Dr. Szemán Ilona

Gyárfás Ildikó

főosztályvezető

közgyűlés elnöke

Miskolc, 2005. április 15.

Miskolc, 2005. április 15.