Intézményi költségvetési szerv neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat /3525 Miskolc, Városház tér 1./

Érintett költségvetési év: 2006.


I. A tervezett közbeszerzésekre vonatkozó tények és adatok


Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés típusa Közbeszerzés becsült értéke
(eFt-nettó)
Közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja Szerződés kötés tervezett időpontja Befejezés várható időpontja Projekt felelős megnevezése
Magyar Nyelv Múzeumának létrehozása Sátoraljaújhely-Széphalom építési beruházás 400 000 2006. április 2006. június 2007. aug. 30. Sarlai Péterné
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott kórházak számára egészségügyi gép-műszerek beszerzése árubeszerzés 165 600 2006. II.negyedév 2006. III.negyedév 2006. IV.negyedév Dr. Kukla Mária
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház külső, belső betegszállítási tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében szolgáltatás 140 000/év 2006. I.negyedév 2006. II.negyedév 2011. II. negyedév Dr. Kukla Mária
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház épületeinek takarítása vállalkozási szerződés keretében szolgáltatás 400 000/év 2006. II.negyedév 2006. III.negyedév 2013. IV. negyedév Dr. Kukla Mária
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház radiológiai feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében szolgáltatás 700 000/év 2006. II.félév 2006. IV.negyedév 2016. IV. negyedév Dr. Kukla Mária
Fejlesztési célú, hosszú lejáratú banki hitelkeret biztosítása szolgáltatás 20 000 2006. I.negyedév 2006. II.negyedév 2006. III. negyedév Dr. Szemán Ilona
Sajószentpéteren tartós bentlakásos szociális intézmény építése szenvedélybetegek számára építési beruházás 720 000 2006. március 2006. május 2007. augusztus Széni Etelka
Alsózsolcai Levéltár raktrábővítése építési beruházás 268 000 2006. március 2006. május 2007. Sarlai Péterné

A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete:
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi 1/2006. (II.17.) Kgy. sz. rendeletben meghatározottaknak megfelelően saját erő, pályázati eszközök, egyéb támogatások.
A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés, továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.
Az összeszámításra vonatkozó irányadó rendelkezéseket a Kbt. 40. § (2) bekezdése tartalmazza.

Közbeszerzések tervét készítette:
Dr. Szemán Ilona sk.
főosztályvezető
2006. március 20.
Közbeszerzési tervet jóváhagyta:
Gyárfás Ildikó sk.
közgyűlés elnöke
2006. március 23.