Borsodi Gyermekvédelmi Körzet, Nagybarca


Székhely: 3641 Nagybarca, Külterület 1.
Telefonszám: 48/500-200
Telefax: 48/500-201
Igazgató: Szabó Tiborné
Telefonszáma: 48/500-201
Gazdasági vezető:     Újlaki Istvánné
Telefonszáma: 48/500-202
E-mail: borsodgyk@freemail.hu

Típusa: otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás, átmeneti gondozás, különleges és utógondozói ellátás

A szakellátás formái: különleges gyermekotthon, befogadó otthon, különleges lakásotthon, gyermekotthon anyát és gyermekét ellátó lakásotthon

Férőhelyek száma:    166 férőhely

ebből:

• Különleges Gyermekotthon
  Nagybarca, Külterület 1.

34 férőhely

• Fénysugár Anya-gyermek Lakásotthon
  Nagybarca, Külterület 1. 

 12 férőhely

• Fészek Különleges Lakásotthon
  Kurityán, Kossuth L. u. 130.

 8 férőhely

• Bóbita Különleges Lakásotthon
  Kurityán, Kossuth L. u. 130.

10 férőhely

• Nefelejcs Különleges Lakásotthon
  Kurityán, Iskola u. 33.

8 férőhely

• Napraforgó Különleges Lakásotthon
  Kurityán, Petőfi u. 84.

 10 férőhely

• Mókuslak Különleges Lakásotthon
  Ózd, Mekcsey u. 110.

 8 férőhely

• Reményház Különleges Lakásotthon        
  Tornanádaska, Kossuth L. u. 14.

10 férőhely

• Hollandház Különleges Lakásotthon
  Tornanádaska, József A. u. 10.

 10 férőhely

• Harmónia Különleges Lakásotthon
  Tornanádaska, Kossuth u. 48.

 8 férőhely

• Napsugár Különleges Lakásotthon
  Tornanádaska, Petőfi u. 13.

8 férőhely


Az intézmény alaptevékenysége:

Otthont nyújtó és különleges ellátást, valamint átmeneti gondozást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára, utógondozói ellátást nyújt a fiatal felnőttek számára. Biztosítja a gyermekek gyámi feladatainak ellátását. Ezen belül:

A nagybarcai szakmai egységekben otthont nyújtó és különleges ellátást, valamint átmeneti gondozást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett 0-3-6 éves különnemű gyermekek számára. Különleges ellátást nyújt az átmeneti és tartós nevelésbe vett, kora miatt sajátos szükséglettel bíró három év alatti különnemű gyermekek számára. Utógondozói ellátást biztosít az anyát és gyermekét ellátó lakásotthonban a 18-24 éves korú anyák számára.

A kurityáni, ózdi, tornanádaskai szakmai egységekben különleges ellátást biztosít az átmeneti és tartós nevelésbe vett 6-18 éves különnemű, sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermekek, valamint utógondozói ellátást biztosít a 18-24 éves fiatal felnőttek számára. Szakmai program alapján - a testvérek együttes elhelyezése érdekében - integrált elhelyezést nyújthat.

Feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak alapján végzi.